Zo doof als een kwartel

Waarom deze uitdrukking? Een kwartel is zeer zeker niet doof. Onder andere door een mailtje van de famile Oldenburger (met deze "serieuze vraag") in de boeken gedoken. Het resultaat:

K. ter Laan (1963) Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen (4e druk. Oorspronkelijke uitgave: 1950. Den Haag: Van Goor Zonen)

A. Huizinga (1965) Nederlandse zegswijzen: ruim twaalfduizend spreekwoorden en uitdrukkingen uit Nederland en Vlaanderen, etymologisch, historisch en folkloristisch verklaard (Amsterdam: Elsevier)

F.A. Stoett (1980) Nederlandse spreekwoorden en gezegden: verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels (9e druk. Oorspronkelijke uitgave: 1901. Zutphen: Thieme)

Dat zitten blijven geen slecht idee is, bewijst de volgende pagina wel... In een voetnoot verwijst Stoett naar het blad Buiten, 21e jaargang, nummer 9 (26 februari 1927), waar C.J. Merkens op bladzijde 106 het volgende schrijft: Aanvullende informatie is van harte welkom! Stuur me een mailtje

[Back]
maintained by Wilte Zijlstra; e-mail